25620118 2

ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 –19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะเข้าร่วมงาน รัฐมนตรีพร้อมคณะฯ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ่ายภาพร่วมกันที่หน้าพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์จำลอง จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้างานฝั่งสวนอัมพร ต่อด้วยอาคารเลโก้ จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการต่าง ๆ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต เยี่ยมชมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ร้านจิตอาสา 904 ตลาดน้ำในฝัน ร้านมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และตลาดบกวิถี 4 ภาค เป็นต้น อ่านรายละเอียด