25620125 1

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายลักษณ์ วจนาวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กษ. นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ที่ปรึกษา รมช.กษ. น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส. และเจ้าหน้าที่ กสส. สพส. สคบ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด