S 18063736

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น.  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ มอบนโยบาย และพบปะผู้นำชุมชนและประชาชน มีพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารระดับสูง ร่วมตรวจราชการและชี้แจงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ในการจัดงานการแสดงนิทรรศการร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, 2020 ให้กับจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานสักขีพยานในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมอบหนังสือโครงการป่าชุมชนให้แก่ตัวแทนราษฎร นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมลานประติมากรรมปูดำ (เป็นตัวแทนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลน) และเยี่ยมลานประติมากรรมไม้มะหาด

ณ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์