S 28278844

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น.  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ มอบนโยบาย และพบปะผู้นำชุมชนและประชาชน โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวรายงาน พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส.และนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คค.พร้อมด้วยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารระดับสูง ร่วมลงพื้นที่และชี้แจงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยลักษณ์และพบปะนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อมอบสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานและเป็นประธานส่งมอบบ้านและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก"(PABUK)ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดนครศรีธรรมราชและติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "ปาปึก" (PABUK) พร้อมทั้งเป็นเกียรติในพิธีเปิดอุโมงทางลอดบ้านช่องเขา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้กับข้าราชการและพี่น้องประชาชนในการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรม ดังนี้

 1. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
 2. การปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 3. โครงการเน็ตประชารัฐ
 4. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 5. สนับสนุนร้านค้าออนไลน์ E-commearce
 6. จัดตั้งกองทุนยุติธรรม
 7. ศูนย์ดำรงธรรม
 8. เกษตรแปลงใหญ่เกษตรประชารัฐ
 9. โครงการท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี
 10. แผนการบริหารจัดการน้ำในอนาคต
 11. ส่งเสริมการใช้น้ำมัน E 20 เพื่อลดปัญหามลภาวะกับสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมปศุสัตว์นำเสนองานด้านปศุสัตว์ สรุปสารสำคัญ ดังนี้

 1. โครงการความร่วมมือรณรงค์ฉีดวัคซีน Rebie. ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  - กิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ นำสุนัข-แมว ไปรับการฉีดวัคซีน

  - นายกรัฐมนตรีเป็นพรีเซนเตอร์ อุ้มสุนัขพันธุ์ชิสุ 1 ตัว เข้ารับการฉีดวัคซีน (โดย ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ฉีดวัคซีน)

 2. นำเสนอการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย ของท่านว่าการฯ โครงการ Mega farm enterprise โมเดลการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจปศุสัตว์แปลงใหญ่ (แปลงใหญ่แพะ และ โคเนื้อ) อำเภอสิชล.
 3. นิทรรศการ ผลสำเร็จ ในส่งเสริม-ปรับเปลี่ยนอาชีพ จากยางพารา/ปาล์มน้ำมัน มาสู่อาชีพปศุสัตว์ : การเลี้ยงโคเนื้อ แพะ และ ไก่ศรีวิชัย

ณ ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ