S 28278844

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น.  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ มอบนโยบาย และพบปะผู้นำชุมชนและประชาชน โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวรายงาน พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส.และนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คค.พร้อมด้วยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารระดับสูง ร่วมลงพื้นที่และชี้แจงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยลักษณ์และพบปะนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อมอบสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานและเป็นประธานส่งมอบบ้านและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก"(PABUK)ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดนครศรีธรรมราชและติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "ปาปึก" (PABUK) พร้อมทั้งเป็นเกียรติในพิธีเปิดอุโมงทางลอดบ้านช่องเขา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้กับข้าราชการและพี่น้องประชาชนในการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรม ดังนี้

 1. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
 2. การปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 3. โครงการเน็ตประชารัฐ
 4. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 5. สนับสนุนร้านค้าออนไลน์ E-commearce
 6. จัดตั้งกองทุนยุติธรรม
 7. ศูนย์ดำรงธรรม
 8. เกษตรแปลงใหญ่เกษตรประชารัฐ
 9. โครงการท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี
 10. แผนการบริหารจัดการน้ำในอนาคต
 11. ส่งเสริมการใช้น้ำมัน E 20 เพื่อลดปัญหามลภาวะกับสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมปศุสัตว์นำเสนองานด้านปศุสัตว์ สรุปสารสำคัญ ดังนี้

 1. โครงการความร่วมมือรณรงค์ฉีดวัคซีน Rebie. ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  - กิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ นำสุนัข-แมว ไปรับการฉีดวัคซีน

  - นายกรัฐมนตรีเป็นพรีเซนเตอร์ อุ้มสุนัขพันธุ์ชิสุ 1 ตัว เข้ารับการฉีดวัคซีน (โดย ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ฉีดวัคซีน)

 2. นำเสนอการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย ของท่านว่าการฯ โครงการ Mega farm enterprise โมเดลการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจปศุสัตว์แปลงใหญ่ (แปลงใหญ่แพะ และ โคเนื้อ) อำเภอสิชล.
 3. นิทรรศการ ผลสำเร็จ ในส่งเสริม-ปรับเปลี่ยนอาชีพ จากยางพารา/ปาล์มน้ำมัน มาสู่อาชีพปศุสัตว์ : การเลี้ยงโคเนื้อ แพะ และ ไก่ศรีวิชัย

ณ ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์