25620423 1

วันที่ 18 เมษายน 25612 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน กระบวนการส่งออกสุกร มาตรการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด และด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ด่านพรมแดนคลองลึก จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วย ปศุสัตว์เขต 2 ผอ.สคบ. ผอ.กสก ปศจ.สระแก้ว หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ให้การต้อนรับ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ถือเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจาก ASF ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างขึ้น ในแถบประเทศเพื่อนบ้านของไทยตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน จึงได้อนุมัติแผนใช้จ่ายงบประมาณเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)เพื่อให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค และสำหรับระยะยาว ให้ยกระดับมาตรการการควบคุม ป้องกันโรคให้มีมาตรฐานสากล และไม่ให้โรคนี้ระบาดเข้ามาในไทย ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด อ่านรายละเอียด