25620906 1

วันที่ 6 กันยายน 2562 อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรวมพลังคนไทยทุกภาคส่วนที่เสียสละและร่วมมือเป็นพลังอาสาสู้โกง ตามบทบาทและบริบทของตนเองซึ่งจะเป็นพลังสังคมที่ปฏิเสธการคดโกงชาติทุกรูปแบบและต่อสู้ไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม โดย คุณวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี คุณสมโภชน์ โตรักษา และคุณศตกมล วรกุล เป็นผู้ดำเนินงาน อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์