25620917 1

15 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเลี้ยงโคขุน ให้ขวัญ กำลังใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค พร้อมมอบเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์สัตว์แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย อ่านรายละเอียด