25620930 4

วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ก้องภพฟาร์ม จังหวัดชัยนาท เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและชมกิจการการเลี้ยงแพะขุนและแปลงปลูกหญ้า พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีนายนพพร แก้วกนิษฐารักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท พันจ่าเอก ประเสริฐ กองคูณ เจ้าของฟาร์ม ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียด