25621204 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวข้าวขอนแก่น และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการโคเนื้อสร้างชาติในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ติดตามการลงพื้นที่ พร้อมด้วย นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายเพนิน บุญยืน ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ เข้าร่วมติดตามในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียด