25621214 1

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสอนศิริฟาร์มควายไทย ตำบลบ้านยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีโดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ  นายสัตวแพทย์สมชวน  รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด และนายพรหมพิริยะ สอนศิริ เจ้าของสอนศิริ ฟาร์มควายไทย ให้การต้อนรับ ณ จังหวัดปราจีนบุรี อ่านรายละเอียด

VDO สัมภาษณ์ นายประภัตร โพธสุธน คลิก

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก)