25630107 1

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผชช.กิตติ กุบแก้ว ผชช.ธานี ภาคอุทัย ผอ.วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม และผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ของกรมปศุสัตว์ โดยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

25630107_1.jpg S__4710452.jpg S__4710454.jpg

S__4710455.jpg S__4710456.jpg S__4710457.jpg

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์