25630127 1

วันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี เพื่อรับฟังปัญหาและร่วมหาทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ประสบภัยแล้ง พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ และการปลูกผลไม้ตามฤดูกาลโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมติดตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี อ.มะขามจ.จันทบุรี อ่านรายละเอียด