25630325 1

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กษ.เป็นประธานในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดยผ่าน Facebook Live (MOAC MEDIA) เรื่อง สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญปี 2563 ยืนยันชัด ผลผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ไม่ขาดแคลนสินค้าบริโภคภายในประเทศแน่นอน เน้นย้ำทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด