25630720 2

กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่  20  กรกฎาคม 2563 เวลา  09.00 น. โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ  ณ  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช  สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโครงการ รวมทั้งมีข้าราชการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่  28 กรกฎาคม 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ จึงได้จัดทำโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ  ขึ้น โครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน  เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ  ซึ่งทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป  อ่านรายละเอียด