406412

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.45 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ให้การต้อนรับนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะสื่อมวลชน ที่เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกรมปศุสัตว์ ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

 

ที่มาของข้อมูล : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ