25630828 1

28 สิงหาคม 2563 เวลา09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ณ จังหวัดสุโขทัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้กรมปศุสัตว์ นำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบภัย เป็นการเร่งด่วน พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดี หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องปนะชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงาน
นายประภัตร โพธสุธน รมช.กษ. ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ตลอดจนเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอศรีสำโรง อำเภอสวรรคโลก พร้อมกันนี้ได้รับฟังรายงานความเสียหาย และรับฟังปัญหาจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้
 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่าได้สั่งการให้ ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและรายงานความเสียหาย ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวให้พี่น้องประชาชน ต่อไป  
 
ณ พื้นที่จังหวัดสุโขทัย อ่านรายละเอียด