25630930 1

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำพิธีรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แด่ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมพิธี ฯ ณ ห้องรับรอง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด