25631102 2

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปลงใหญ่โคแม่พันธุ์อำเภอศรีสมเด็จ บ้านเหล่าดอนไฮ หมู่ 8 ตำบลเมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.)ในการดำเนินงานตามหลักของเกษตรแปลงใหญ่โคแม่พันธุ์อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด คือการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต การตลาด และการจัดการ โดยการเลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อการผลิตลูกจำหน่าย (โคต้นน้ำ) ตามหลักตลาดนำการผลิต มีสมาชิกจำนวน 46 ราย มีแม่โคภายในกลุ่ม 468 ตัว เป็นการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ต้นน้ำเพื่อผลิตลูกโคตามสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการ เชื่อมโยงกับกลุ่มที่รับซื้อลูกโคไปเลี้ยงขุนระยะสั้น และมีการเชื่อมโยงกับตลาดอย่างครบวงจร อ่านรายละเอียด