25631106 1

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายทองเปลว ทองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รับฟังความสำเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ นายเสรี บุณยรักษ์ เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการเลี้ยงแพะ โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม และนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดี นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ณ ฟาร์มแพะเนื้อ นายเสรี บุญยรักษ์ (ฟาร์มแพะเสรี) หมู่ 6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต อ่านรายละเอียด