25631106 2

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมหารือการจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีจากกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ บ้านเรือนไทย อำเภอศรีประจันต์ พร้อมลงพื้นที่ดูสถานที่จัดงาน ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 อ่านรายละเอียด