25631112 2

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้า "การจัดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1" โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายกิตติ กุบแก้ว ผชช.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อนายเยี่ยม คงสวัสดิ์ รักษาการปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม งานมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 ธ.ค 63 - 1 ม.ค. 64 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี อ่านรายละเอียด