25631116 6

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 โดยมี​นายทองเปลว​ กองจันทร์​ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกร์ กล่าวรายงานการจัดงานดังกล่าว อ่านรายละเอียด