25631126 1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี นายนพฤทธิ์ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมคณะฯ ร่วมแถลงข่าว โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  อ่านรายละเอียด | รายละเอียดเพิ่มเติม