25631225 1

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด "ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจต่อผู้ปฎิบัติงาน ร่วมป้องกันโรค ASF ในสุกรที่ยังคงต้องปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง" พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ทั้ง 4 ท่าน น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ เกษตรกร สมาคมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสุกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด