25640525 7

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์ (Kick off)  ควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ปล่อยขบวนสัตวแพทย์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่า แมลงพาหะนำโรค และขอความร่วมมือผู้เลี้ยงห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ ในการนี้ ได้มอบเวชภัณฑ์ และอาหารสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสร้างความมั่นใจในการควบคุม ป้องกัน มั่นใจหยุดยั้งได้ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์เขต 3  และปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 4 ฯลฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพระลับ อ. เมือง จ.ขอนแก่น อ่านรายละเอียด