25640527 2

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564
รมช.ประภัตรฯ ลุยกำจัดลัมปี สกิน จ.มุกดาหาร ผนึกความร่วมมือทุกฝ่าย เร่งสำรวจความเสียหาย มั่นใจ เอาอยู่ !
ชูเนื้อสหกรณ์การเกษตรหนองสูง อร่อย สะอาด ได้มาตรฐานสูง นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Kick off รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน จังหวัดมุกดาหาร และมอบเวชภัณฑ์ ให้แก่ปศุสัตว์อำเภอ เพื่อนำไปมอบต่อให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมตรวจเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้นำภาคประชาชนเข้าร่วม ว่า สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin Disease) ใน 7 อำเภอ ของจังหวัดมุกดาหาร พบโค-กระบือ ติดเชื้อรวม 4,291 ตัว มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 1,700 ราย สัตว์ตาย 13 ตัว โดยทางจังหวัดมุกดาหารได้ทำการสั่งปิดตลาดนัดโค-กระบือ เป็นเวลา 1 เดือน ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ข้อมูลกับเกษตรกรเบื้องต้นแล้ว นอกจากนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมุกดาหาร ได้รับรายงานจากอำเภอนิคมคำสร้อย ว่า ในพื้นที่มีการแพร่ระบาดของโรค และได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย สำหรับอำเภออื่นๆ อยู่ระหว่งการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และจะได้ประสานสำนักงานปภ.จังหวัดเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยต่อไป
 
"วันนี้เป็นการรวมตัวและร่วมมือกันของทุกฝ่าย ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค พี่น้องเกษตรกร รวมทั้งอาสาสมัครปศุสัตว์ทุกคน ต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เชื่อมั่นว่าควบคุมได้ โดยขณะนี้การระบาดของโรคเกิดขึ้น มีแมลงและยุงเป็นพาหะ ขอให้หน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเร่งทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงรุก ให้เกษตรกรทราบถึงวิธีการป้องกัน วิธีการดูแลสัตว์ในสถานการณ์การระบาดของโรค และวิธีสังเกตุอาการของสัตว์ที่ป่วยอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อคลายความกังวลของเกษตรกรต่อโรคระบาดนี้ และขอยืนยัน โรคลัมปี สกิน โค-กระบือ เป็นแล้วรักษาหาย เนื้อทานได้ ไม่ติดต่อสู่คน จึงขอให้พี่น้องมั่นใจ และรับฟังแนวทางการควบคุมป้องกันรักษาโรคนี้ จากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายดำเนินการกันทั่วประเทศ เพื่อที่จะระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคนี้ให้สงบลงโดยเร็วที่สุด ซึ่งในสถานการณ์การระบาดขณะนี้ ต้องขอความร่วมมือทางจังหวัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกันสัตว์ ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการ โดยจ่ายเบี้ย 400 บาทต่อ 6 เดือน คุ้มครองสัตว์ตายทุกกรณี จ่าย 30,000 บาท โดยเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หรือหน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่  ” รมช.ประภัตร กล่าว
 
นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงโครงการล้านละร้อยของรัฐบาล โดยการเข้าร่วมโครงการนั้น ขอให้เกษตรกรรวมตัวกันให้ได้ 7 คน จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อทำเรื่องยื่นกู้กับ ธกส. โดย 1 วิสาหกิจชุมชนสามารถกู้ได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ดังนั้นขอความร่วมมือจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเรื่องนี้ เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการ นำเงินกู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับปศุสัตว์ เลี้ยงวัว หรือเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นที่มีตลาดรองรับ เป็นการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” รมช.ประภัตรกล่าว 
 
สำหรับงาน Kick off รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน จังหวัดมุกดาหาร มีกิจกรรมประกอบด้วย
 1.ปล่อยขบวนสัตวแพทย์เคลื่อนที่ไปตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อรักษาโค -กระบือ ที่ป่วย โดยเป็นการรักษาตามอาการในเบื้องต้น
 2. ปล่อยขบวนหน่วยพ่นยาทำลายเชื้อโรคและพ่นสารเคมีกำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะของโรค เพื่อยับยั้ง ชะลอการแพร่ระบาด
 3. แจกสารเคมีกำจัดแมลงที่เป็นพาหะ แจกยารักษาแผลภายนอก ยาบำรุง แร่ธาตุ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจโรคและการป้องกันให้กับเกษตรกร