25640629 3

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 10.45 น. นายประภัตร โพธสุธนลงพื้นที่ ตรวจสถานที่ดำเนินการคอกกักโคเพื่อการส่งออก โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 5 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายพืชผล น้อยนาฝายปศุสัตว์จังหวัด ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ ณ บ้านจอมกิตติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

นายประภัตรฯ กล่าวว่า คอกกักโคแห่งนี้จะเป็นคอกกักโคเนื้อมาตรฐานเพื่อการส่งออก ที่พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางคอกกักควบคุมโรค ก่อนส่งออกขายประเทศจีน โดยมีองค์ประกอบที่จะต้องผ่านเกณฑ์พื้นฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประเทศคู่ค้าด้านการควบคุมโรค และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์ไทย อ่านรายละเอียด