25641011 2

วันอาทิตย์ที่​ 10 ตุลาคม​ 2564​ เวลา​ 10.00 น.​ ดร.เฉลิมชัย​ ศรีอ่อน​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี​ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน ร่วมให้การต้อนรับ การตรวจราชการครั้งนี้​ เป็นการตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก้งโพธิ์​ และมอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 10 ราย​
ในส่วนกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช​ สมิเปรม​ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์​ นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี นายสมพล ไวปัญญา รก.ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายวชิระ เสือบัว นายประสิทธิ์ ศรีส่อง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ นายศรชัย คงสุข ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี นายพิทักษ์ วรรณทอง ปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีกิจกรรมการสนับสนุนเตรียมพร้อมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาด​ ประกอบด้วย​ หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน​ จำนวน 5,000 กก.​ อาหารผสมครบส่วน (TMR​) จำนวน 2,000 กก.​ เเร่ธาตุก้อน จำนวน 200 ก้อน และถุงยังชีพสัตว์ จำนวน 50 ถุง​ ให้แก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย ณ​ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง​ ตำบลค้อทอง​ อำเภอเขื่องใน​ จังหวัดอุบลราชธานี อ่านรายละเอียด