25641011 4

วันศุกร์ที่​ 8​ ตุลาคม​ 2564​ ดร.เฉลิมชัย​ ศรีอ่อน​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ การตรวจราชการครั้งนี้มีการประชุมรับทราบการรายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการลุ่มน้ำมูล ลำน้ำชี การเตรียมการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ในส่วนกรมปศุสัตว์นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช​ สมิเปรม​ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์​ นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี นายสมพล ไวปัญญา รก.ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายวชิระ เสือบัว รก.ปศุสัตว์เขต 3 นายประสิทธิ์ ศรีส่อง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ นายศรชัย คงสุข ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี นายไพศาล พัฒนเดชกุล หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีกิจกรรมการสนับสนุนเตรียมพร้อมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาดได้แก่หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน​ จำนวน 5,000 กก.​ อาหารผสมครบส่วน (TMR​) จำนวน 2,000 กก.​ เเร่ธาตุก้อน จำนวน 200 ก้อน และถุงยังชีพสัตว์ จำนวน 50 ถุง​ ให้แก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย อ่านรายละเอียด