25580916 1พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับนโยบาย     อ่านรายละเอียด