25580925 4พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ย้ำว่า จะต้องไม่มีการทุจริตคอรรัปชั่นเกิดขึ้นกับโครงการนมโรงเรียน แต่หากมีการทุจริตเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการลงโทษทันที  พร้อมสั่งให้ มิลค์บอร์ด ที่มีนายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงฯเป็นประธาน ติดตามแก้ปัญหากรณีข่าวนมโรงเรียนไม่มีคุณภาพในหลายจังหวัด  

 

อย่างกรณีที่จังหวัดน่าน พบโรงงานผลิตนมไม่ได้มาตรฐาน มีมาตรการเด็ดขาดคือปิดกิจการ ให้ปลดออกจากโควตาโครงการนมโรงเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและประชาชน

 

โดยมติของที่ประชุมมิลค์บอร์ด ให้บริษัท ยูเอ็มฯออกจากโครงการนมโรงเรียน และมอบหมายให้สมาคมผู้ประกอบการนมพาสเจอร์ไรส์ หาผู้ประกอบการอื่นมาส่งนมแทน พร้อมกับจะมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ อย.ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน แหล่งผลิต ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จก่อนปิดเทอม    อ่านรายละเอียด

 

ภาพจาก VoiceTV21