25590111 1พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “ โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 ” โดยนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงานฯ ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมเยียนเกษตรที่ได้รับการช่วยเหลือภัยแล้งเป็นไก่พื้นเมือง มอบเวชภัณฑ์แก่ตัวแทนเกษตรกรและเป็นประธานในพิธีปล่อยปลา สู่บึงระมาน จัดโดยกรมประมง   อ่านรายละเอียด