25590412 1พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีรดน้ำและขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 114 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ     อ่านรายละเอียด