25540822 3วันที่ 17 สิงหาคม 2554  เวลา 09.50 น. นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะทำงานชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์จังหวัดจันทบุรี ด่านกักกันสัตว์จันทบุรีและตำรวจสถานีตำรวจภูธรนายายอาม ได้ร่วมกันจับกุมผู้ลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ จำนวน 1 ราย  อ่านรายละเอียด