25541020 1ดำเนินคดีผู้ลักลอบเคลื่อนย้าช้าง โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542) โดยมีความผิดตามมาตรา 34   เจ้าหน้าที่สารวัตร กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี มีผู้นำช้าง เดินเร่ร่อนใน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ จึงได้ประสานกับ เจ้าหน้าที่ตรวจ สภ.หัวหิน  เข้าดำเนินคดีกับเจ้าของช้างดังกล่าว อ่านรายละเอียด