25561211 1วันอังคารที่  ๓   ธันวาคม  ๒๕๕๖   เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น.   นายมานพ กนกศิลป์ ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ  นำชุดเฉพาะกิจซึ่งประกอบด้วย  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   หัวหน้าด่านกักสัตว์ยโสธร ปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ปศุสัตว์อำเภอเสนางคนิคม  ปศุสัตว์อำเภอลืออำนาจ ปศุสัตว์อำเภอลืออำนาจ    ปศุสัตว์อำเภอพนา    และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด      ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ   ออกตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์เถื่อนในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ พบผู้กระทำผิดและจับกุมดำเนินคดี  จำนวน  ๒  ราย  คือ นายลำพันธุ์  สอนการ  ที่ตั้ง  ๑๔๖  หมู่ ๓  ตำบลนาผือ  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  และนางพรรณี  สืบสิน  ที่ตั้ง  ๗๓  หมู่ ๑๑   ตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  กระทำความผิดตามมาตรา ๒๐  ส่งสถานีตำรวจดำเนินคดีต่อไป  อ่านรายละเอียด