25570123 1ในวันนี้ (15 มกราคม 2557) เวลา 01.00 น. - 06.00 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมและแก้ไขปัญหาการฆ่าสัตว์เถื่อนของอำเภอทับสะแก และด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ เข้าพื้นที่ตำบลนาหูกวาง และตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก  อ่านรายละเอียด