25570203 1เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 04.00 น. - 09.00 น. เจ้าหน้าที่จากสนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมและแก้ไขปัญหาการฆ่าสัตว์เถื่อนของอำเภอหัวหิน และด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ เข้าพื้นที่ตำบลทับใต้ และตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน อ่านรายละเอียด