25571014 1ด่านกักสัตว์ยโสธร จับกุมผู้ต้องหากระทำความผิด พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 จำนวน 8 ราย ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 2252  อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ        อ่านรายละเอียด