25571027 2วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 11.10 น. เจ้าหน้าที่สารวัตรกรมปศุสัตว์ด่านกักสัตว์สตูล ได้ตั้งจุดตรวจเฉพาะกิจ ณ จุดตรวจสัตว์ ม.1 ถ.เพชรเกษม ตรัง-พัทลุง ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง     อ่านรายละเอียด