25571030 2วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 14.00 น. เจ้าหน้าที่สารวัตรกรมปศุสัตว์ด่านกักสัตว์สตูล ได้ตั้งจุดตรวจเฉพาะกิจ ณ จุดตรวจสัตว์ ม.1 ถ.เพชรเกษม ตรัง-พัทลุง ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง      อ่านรายละเอียด