S 8492890961416

สารวัตรกรมปศุสัตว์เข้าตรวจสอบห้องเย็นพร้อมกัน 4 จังหวัด พบซากสุกรเล็กแช่แข็งลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวน 3,480 ตัว น้ำหนักประมาณ 8,700 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 4,350,000 บาท มีความผิดตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เสี่ยงแพร่เชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ได้มอบหมายให้สารวัตรกรมปศุสัตว์ จากกองสารวัตรและกักกัน ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี และปศุสัตว์อำเภอราษีไศล เข้าตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ หลังจากสืบทราบว่ามีการลักลอบนำซากสุกรเล็กแช่แข็ง (หมูกี้) จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเก็บไว้ แล้วทยอยส่งไปขายในหลายพื้นที่ จำนวน 3,480 ตัว น้ำหนักประมาณ 8,700 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 4,350,000 บาท ไว้เป็นของกลาง พร้อมทั้งดำเนินการร้องทุกข์ กล่าวโทษกับเจ้าของห้องเย็น ซึ่งเป็นเจ้าของซากสัตว์ดังกล่าว โดยแจ้งข้อหาในการกระทำความผิดตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“ปฏิบัติการครั้งนี้ในเบื้องต้น ตรวจพบซากสุกรเล็กแช่แข็งไม่ทราบแหล่งที่มาหรือสถานที่ผลิต ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบจากพนักงานตรวจโรคสัตว์ และหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำให้มีความเสี่ยงต่อเชื้อโรคระบาดปะปนมากับซากสัตว์และไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สารวัตรกรมปศุสัตว์จึงได้ทำการอายัดซากสุกรเล็กแช่แข็งเพื่อทำการตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ชัด อีกทั้งได้ทำการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการเป็นการเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดอีกด้วย และหากพบว่ามีการกระทำผิดจะดำเนินคดีและขยายผลเพื่อให้ถึงตัวผู้กระทำผิดและผู้ร่วมขบวนการลักลอบนำเข้าต่อไป ซึ่งการตรวจสอบห้องเย็นครั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและเป็นหนึ่งในมาตรการที่เข้มงวด เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่อาจแพร่ระบาดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาในประเทศไทย อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของไทยอย่างรุนแรงได้” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวต่อไปว่า การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์จากต่างประเทศรวมถึงการเคลื่อนย้ายภายในประเทศที่ไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นสาเหตุหลักของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่ร้ายแรงในสัตว์และโรคสัตว์สู่คน อีกทั้ง ยังไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ประเทศจีน จึงมีความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดมาทางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยด้วย กรมปศุสัตว์จึงต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในระดับสูงสุด ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือพบเห็นการกระทำผิดด้านปศุสัตว์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 ที่ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์ทุกระบบ

S_8492890722264.jpg S_8492890787505.jpg S_8492890847310.jpg

S_8492890899800.jpg S_8492890961416.jpg S_8492891021991.jpg

S_8492891074487.jpg


ข้อมูล/ข่าว : กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ (วันที่ 29 สิงหาคม 2561)

เรียบเรียงโดย : คณะทำงานโฆษก กรมปศุสัตว์