S 8518539283887

วันที่ 3 ก.ย. 2561 ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ได้ประสานขอกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ 15 ,ตำรวจภูธรบ้านแหลม ร่วมปฏิบัติงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี กรณีมีผู้ต้องสงสัย 1 รายใช้สารเร่งเนื้อแดงในการผลิต/ผสมในอาหารสัตว์ ที่ บ้านเลขที่ ....  ม.5 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างปัสสาวะโคขุน จำนวน 4 ตัวอย่าง ตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงด้วยชุดทดสอบภาคสนาม พบว่า ให้ผลบวกในปัสสาวะโคขุนทั้ง 4 ตัวอย่าง จึงทำการอายัดโคขุนในฟาร์มรวมจำนวน 51 ตัว รวบรวมตัวอย่างปัสสาวะทั้ง 4 ตัวอย่างและเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ 3 ตัวอย่าง (จากรางอาหาร จากกระสอบบรรจุ และจากเครื่องผสมอารหาร) และพรีมิกซ์ 1 ตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม เพื่อยืนยันผลสำหรับใช้เป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินคดี ตามพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 มาตรา 6(4) ประกอบมาตรา 71........ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์หรือใช้วัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศตามมาตรา 6(3) หรือ (4) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน หกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมทั้งได้เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์จากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในบริเวณไกล้เคียง เพื่อส่งตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมอีก 1 ราย จำนวน 1 ตัวอย่าง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ