25620801 1

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 04.30 น. นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ น.สพ.ปัญญาวัฒน์ ใสกาง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และว่าที่ร้อยตรีเจตนิพัทธ์ จิระวัฒนพิสิษฐ์ นิติกร ร่วมปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามผู้กระทำความผิดประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมายในพื้นที่ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม พบผู้กระทำความผิด 2 ราย เป็นผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมาย 1 ราย และผู้กระทำผิดเคลื่อนย้ายสัตว์(สุกร)โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงแจ้งข้อกล่าวหากระทำผิดตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ. ศ. 2559 และกระทำผิดมาตรา 22 ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ. ศ. 2558 ตามลำดับ และได้ยึดของกลางพร้อมนำตัวผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวน สภ.นาทม เพื่อดำเนินคดีต่อไป อ่านรายละเอียด