25620802 1

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช ด่านกักกันสัตว์ตรัง เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอขนอม ปศุสัตว์อำเภอขนอม และเจ้าหน้าที่ต ารวจภูธรขนอม ร่วมจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื ้อสัตว์ พ.ศ. 2559 จ านวน 1 ราย พบของกลางเป็นซากสุกร จำนวน 1 ตัว กล่าวโทษข้อหาตามมาตรา 15 ประกอบการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ และข้อหาตามมาตรา 31 ฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งการฆ่า นำผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน พร้อมนำของกลางไปทำลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ต่อไป อ่านรายละเอียด