25620816 2

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ นายมรกต บุญเรือง สัตวแพทย์ชำนาญงาน ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามผู้กระทำความผิดประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมาย ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมปศุสัตว์ กลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบึงกาฬ ด่านกักสัตว์หนองคาย ณ บ้านเลขที่ 257 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พบผู้กระทำความผิด จำนวน 1 ราย กระทำความผิดตามมาตรา 15 โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าเพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ. ศ. 2559 จึงทำการจับกุมและยึดของกลางพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองบึงกาฬ เพื่อดำเนินคดีต่อไป อ่านรายละเอียด