25621111 5

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น และปศุสัตว์อำเภอบ้านฝาง ออกปฏิบัติการเข้าตรวจสอบสถานที่ฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมายตามข้อร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ผลการปฏิบัติงาน เข้าตรวจสอบสถานที่ฆ่าสัตว์จำนวน 4 แห่ง พบการกระทำความผิดซึ่งหน้าตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ. ศ. 2559 มาตรา 15 และมาตรา 31 จำนวน 1 ราย จึงดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านฝาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป อ่านรายละเอียด