23 11 61 01

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดย นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ สภากาชาดไทย ธงชัย สาลี )