23 11 61 01

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดย นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

23_11_61_01.jpg 23_11_61_02.jpg 23_11_61_03.jpg

23_11_61_04.jpg 23_11_61_05.jpg 23_11_61_07.jpg

23_11_61_08.jpg 23_11_61_09.jpg 23_11_61_11.jpg

23_11_61_12.jpg 23_11_61_13.jpg 23_11_61_14.jpg

23_11_61_16.jpg 23_11_61_17.jpg 23_11_61_18.jpg

23_11_61_19.jpg 23_11_61_22.jpg 23_11_61_23.jpg

23_11_61_26.jpg 23_11_61_31.jpg 23_11_61_41.jpg

23_11_61_44.jpg 23_11_61_55.jpg 23_11_61_57.jpg

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ สภากาชาดไทย ธงชัย สาลี )