25550215 1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม UHT โดยมี นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต 9 นายไพโรจน์ อินทรศรี ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง และข้าราชการในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ อ่านรายละเอียด